Grafický návrh billboardu

Grafický návrh billboardu

Bilbord je reklamný pútač v podobe veľkej zvislej plochy či plochej steny. Najčastejšie sa vyskytuje na frekventovaných miestach alebo pri rušných cestách. Bilbord oslovuje okoloidúcich chodcov a vodičov.

Druhy bilbordov

 • Je tvorený jednostrannou alebo obojstrannou tabuľou, na ktorej je nalepený papierový plagát. Niekedy sú tabule usporiadané do priestorového útvaru – troma tabuľami usporiadanými do trojuholníka. Niektoré bilbordy sú na zvýšenie efektu vybavené nočným osvetlením.
 • Veľké statické bilbordy využívajú celé fasády budov bez okien. Takéto bilbordy sa umiestňujú na dlhšiu dobu, pre svoju nákladnosť a neoperatívnosť. Sú tvorené maľbou na omietku alebo veľkorozmerným plátnom.
 • Bilbordy z polopriehľadného materiálu sa umiestňujú na celé budovy. Polopriehľadnosť zabezpečuje prenikanie svetla do okien, zvonku je však dobre viditeľná reklamná plocha.
 • Je tvorený plátnom potlačeným viacerými reklamami pod sebou. Plátno sa postupne prevíja (ako roleta) a tak odkryje ďalšiu reklamu na ktorej sa pozastaví. Používa sa hlavne v miestach, kde je veľký záujem o reklamu. ale malá plocha na jej umiestnenie.
 • Inou verziou je bilbord tvorený otáčajúcimi sa lamelami (obvykle trojuholníkového prierezu). Natočením lamiel naraz sa zobrazí ďalšia reklama.
 • Je tvorený reklamnými obrazovkami (špeciálne veľkorozmerné maticové displeje alebo klasické ploché obrazovky). Reklama na nich je vysielaná digitálne, používajú sa aj filmové reklamné spoty. Niekedy sa používa aj ozvučenie.
 • Mobilný bilbord je reklama umiestená na dopravnom prostriedku, zaparkovanom na viditeľnom mieste alebo umiestnený na autobusoch a nákladných nosidlách. Najčastejšie sa s nimi môžeme stretnúť na autobusoch mestskej dopravy, ktoré opakovane premávajú po uliciach mesta.

Cenník návrhu billboardu

BILLBOARD Jednostranný

Tento cenník je platný od 22.8.2023
49 ,00
neplatiteľ DPH
Formát PDF, JPG
2 kola úpravy
Po prijatí úhrady zálohy, bude grafická služba vyhotovená do 2 pracovných dní.
Úpravy nad rámec sú spoplatnené sadzbou 12€/hod.

BILLBOARD Obojstranný

Tento cenník je platný od 22.8.2023
59 ,00
neplatiteľ DPH
Formát PDF, JPG
2 kola úpravy
Po prijatí úhrady zálohy, bude grafická služba vyhotovená do 2 pracovných dní.
Úpravy nad rámec sú spoplatnené sadzbou 12€/hod.
 • telefonickým rozhovorom 
 • online hovorom 
 • prostredníctvom e-mailu
 • osobným stretnutím 

Na základe všetkých informácií, ktoré ste nám poskytli, pošleme cenovú ponuku za vytvorenie grafickej služby. Ak túto cenovú ponuku akceptujete, uhradíte zálohovu faktúru vo výške 50% z cenovej ponuky. Bez úhrady zálohy nie je možné začať pracovať na grafických službách.

Po uhradení zálohovej platby nám pošlete všetky podklady potrebné k návrhu grafickej služby, vrátane finálnych textov, grafík a fotiek, ktoré budeme potrebovať k návrhu. Prosíme o dôkladné prečítanie textov a všetkých informácií, ktoré nám posielate. Ak budete chcieť zmeniť text po vypracovaní grafickej služby, bude sa to počítať ako 1 kolo úprav. 

Na základe všetkých podkladov, ktoré máme, začíname navrhovať grafickú službu. Doba trvania návrhu až po finálnu realizáciu je v rozsahu cca. od 7 – 20 pracovných dní, záleží od grafickej služby o ktorú máte záujem a od jej náročnosti. V cenníku Romy Creative Studio si viete pozrieť cenu grafických služieb podľa odpracovaných dní . 

Návrh grafickej služby Vám bude zaslaný na prípadné pripomienky. Tu môžete navrhnúť aj potencionálné zmeny. Po zapracovaní všetkých zmien vytvoríme finálnu podobu. Ak s konečnou grafikou budete súhlasiť, poprosíme Vás o úhradu doplatku z ceny. Po celkovej úhrade ceny Vám plagát zašleme vo vysokom rozlíšení, v dohodnutých formátoch a rozmeroch.

Budeme potrebovať všetky informácie týkajúce sa grafiky. Hlavne obsah, teda texty, logá, fotky, grafické prvky a iné informácie. Prosíme o dôkladnú kontrolu týchto materiálov. Ak nám zašlete podklady na grafiku a my grafickú službu vytvoríme, úprava textov a obsahu bude považovaná za 1 kolo úprav. Každú úpravu musíme zapracovať a skontrolovať. Čím viac je textových úprav počas tvorby, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť chýb a omylov. Z toho dôvodu vás žiadame, aby ste boli dôkladný pri posielaní podkladov.

1 kolo úprav je proces, kedy nám vy pošlete pripomienky a my tieto pripomienky zapracujeme a znova zašleme grafickú službu na kontrolu. Tento proces sa môže opakovať maximálne 2 krát. Úpravy nad rámec budeme účtovať sadzbou 20€ na hodinu. 

Akákoľvek propagačná grafika (plagáty,letáky,vizitky atď.) je možná dodatočne upraviť. Tieto dodatočné úpravy vám budú účtované sadzbou 20 € za hodinu.

ROMY
creative studio

Kontakt

Firemné údaje

Konateľ: Roman Šarközi

Sledujte nás

© 2023 Romy Creative studio