Grafický návrh letáku

Grafický návrh letáku

Leták je forma marketingovej komunikácie, ktorá môže mať dve podoby a to elektronickú alebo papierovú. Spravidla má viac strán a môže sa taktiež nazývať ako katalóg či propagačná brožúra. Leták môže byť určený na šírenie rôzneho druhu informácií ako napríklad pre účely:

Cenník návrhu letákov

Leták jednostranný

Tento cenník je platný od 22.8.2023
39 ,00
neplatiteľ DPH
1 návrh letáku prednej strany
1 návrh letáku zadnej strany
grafika pre sociálne siete
Formát PDF, JPG
Možné rozmery A5/A6
2 kola úpravy
Po prijatí úhrady zálohy, bude grafická služba vyhotovená do 2 pracovných dní.
Úpravy nad rámec sú spoplatnené sadzbou 12€/hod.

Leták Obojstranný

Tento cenník je platný od 22.8.2023
45 ,00
neplatiteľ DPH
1 návrh letáku prednej strany
1 návrh letáku zadnej strany
grafika pre sociálne siete
Formát PDF, JPG
Možné rozmery A5/A6
2 kola úpravy
Po prijatí úhrady zálohy, bude grafická služba vyhotovená do 2 pracovných dní.
Úpravy nad rámec sú spoplatnené sadzbou 12€/hod.

Leták jednostranný + sociálne siete

Tento cenník je platný od 22.8.2023
45 ,00
neplatiteľ DPH
1 návrh letáku prednej strany
1 návrh letáku zadnej strany
grafika pre sociálne siete
Formát PDF, JPG
Možné rozmery A5/A6
2 kola úpravy
Po prijatí úhrady zálohy, bude grafická služba vyhotovená do 2 pracovných dní.
Úpravy nad rámec sú spoplatnené sadzbou 12€/hod.
TOP
  • telefonickým rozhovorom 
  • online hovorom 
  • prostredníctvom e-mailu
  • osobným stretnutím 

Na základe všetkých informácií, ktoré ste nám poskytli, pošleme cenovú ponuku za vytvorenie grafickej služby. Ak túto cenovú ponuku akceptujete, uhradíte zálohovu faktúru vo výške 50% z cenovej ponuky. Bez úhrady zálohy nie je možné začať pracovať na grafických službách.

Po uhradení zálohovej platby nám pošlete všetky podklady potrebné k návrhu grafickej služby, vrátane finálnych textov, grafík a fotiek, ktoré budeme potrebovať k návrhu. Prosíme o dôkladné prečítanie textov a všetkých informácií, ktoré nám posielate. Ak budete chcieť zmeniť text po vypracovaní grafickej služby, bude sa to počítať ako 1 kolo úprav. 

Na základe všetkých podkladov, ktoré máme, začíname navrhovať grafickú službu. Doba trvania návrhu až po finálnu realizáciu je v rozsahu cca. od 7 – 20 pracovných dní, záleží od grafickej služby o ktorú máte záujem a od jej náročnosti. V cenníku Romy Creative Studio si viete pozrieť cenu grafických služieb podľa odpracovaných dní . 

Návrh grafickej služby Vám bude zaslaný na prípadné pripomienky. Tu môžete navrhnúť aj potencionálné zmeny. Po zapracovaní všetkých zmien vytvoríme finálnu podobu. Ak s konečnou grafikou budete súhlasiť, poprosíme Vás o úhradu doplatku z ceny. Po celkovej úhrade ceny Vám plagát zašleme vo vysokom rozlíšení, v dohodnutých formátoch a rozmeroch.

Budeme potrebovať všetky informácie týkajúce sa grafiky. Hlavne obsah, teda texty, logá, fotky, grafické prvky a iné informácie. Prosíme o dôkladnú kontrolu týchto materiálov. Ak nám zašlete podklady na grafiku a my grafickú službu vytvoríme, úprava textov a obsahu bude považovaná za 1 kolo úprav. Každú úpravu musíme zapracovať a skontrolovať. Čím viac je textových úprav počas tvorby, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť chýb a omylov. Z toho dôvodu vás žiadame, aby ste boli dôkladný pri posielaní podkladov.

1 kolo úprav je proces, kedy nám vy pošlete pripomienky a my tieto pripomienky zapracujeme a znova zašleme grafickú službu na kontrolu. Tento proces sa môže opakovať maximálne 2 krát. Úpravy nad rámec budeme účtovať sadzbou 20€ na hodinu. 

Akákoľvek propagačná grafika (plagáty,letáky,vizitky atď.) je možná dodatočne upraviť. Tieto dodatočné úpravy vám budú účtované sadzbou 20 € za hodinu.

ROMY
creative studio

Kontakt

Firemné údaje

Konateľ: Roman Šarközi

Sledujte nás

© 2023 Romy Creative studio