Grafický návrh loga

Grafický návrh loga

Logo je grafická značka alebo emblém používaný komerčnými spoločnosťami, inými organizáciami alebo jednotlivcami s cieľom odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie. Môže obsahovať názov spoločnosti, alebo môže mať čisto grafickú podobu bez písmen.

Logo - čo to je, definícia a pojem

Logo má byť grafickým znázornením spoločnosti. Používa sa na dlhodobé propagovanie a identifikáciu spoločnosti alebo inštitúcie takým spôsobom, že príjemcovia spájajú produkty alebo služby, ktoré ponúka, s touto spoločnosťou. Ak to dosiahnu, bude pre nich jednoduchšie zostať v povedomí verejnosti a uľahčiť im predaj.

Spoločnosti komunikujú a rozlišujú svoje výrobky alebo služby prostredníctvom log; poskytovanie výhod zodpovedným aj spotrebiteľom. Tým prvým dávate svojim produktom a službám pridanú hodnotu, zatiaľ čo tým druhým označujete kvalitu alebo hodnotu.

Aby bolo logo úspešné, musí byť:

 • Ľahké: Logo by malo byť ľahko zapamätateľné. Je vhodné vyhnúť sa prechodom a použiť ľahko rozpoznateľnú typológiu a maximálne dve alebo tri farby.
 • Prispôsobiteľné: S príchodom nových technológií je dôležité, aby sa logo prispôsobilo každému médiu. Musí sa prispôsobiť akejkoľvek veľkosti a potom preniesť na požadovanú podporu.
 • Čitateľné:Jednou z charakteristík, ktorú je potrebné vziať do úvahy, je, že sa dá bez problémov čítať. Čitateľnosť je nevyhnutná. Ak sú písmená nahradené alebo sú vložené prechody, musí to byť vykonané v súlade s logom, ktoré bolo pre značku vytvorené.
 • Nadčasové: Táto vlastnosť je nesmierne dôležitá, pretože móda sa neustále mení. Preto je veľmi dôležité mať logo, ktoré zostáva v čase a v pamäti verejnosti.
 • Originál: Logo musí byť jedinečné a originálne ako spoločnosť, ktorú zastupuje. Aby ste zmenili, musíte preskúmať logá trhu, na ktorý firma patrí.

Niektoré príklady log úspechu sú:

 1. Google: Spĺňa všetky vyššie uvedené parametre. Je to ľahko rozpoznateľné, jednoduché a nadčasové logo.
 2. Koks: Aj keď sa vyvinul, zachováva si svoju podstatu a dizajn. Od svojho vzniku v roku 1886 zostala prakticky rovnaká.
 3. Carrefour: Toto logo je spojením francúzskeho slova a symbolom ľahko rozpoznateľným medzi používateľmi.

Cenník tvorby loga

TVORBA LOGA

Tento cenník je platný od 22.08.2023
210 ,00
3 návrhy loga
Farebné logo
Čiernobiele logo
Farebnosť: CMYK, RGB, PANTONE
Formát AI, EPS, JPG, PNG, PDF
Neobmedzené úpravy
Nastavenie kompletnej identity
Logomanuál
Po prijatí úhrady zálohy, bude grafická služba vyhotovená do 5 pracovných dní.
Úpravy nad rámec sú spoplatnené sadzbou 20€/hod.

TVORBA LOGA + FIREMNÁ IDENTITA

Tento cenník je platný od 22.08.2023
290 ,00
3 návrhy loga
Farebné logo
Čiernobiele logo
Farebnosť: CMYK, RGB, PANTONE
Formát AI, EPS, JPG, PNG, PDF
Neobmedzené úpravy
Nastavenie kompletnej identity
Logomanuál
Po prijatí úhrady zálohy, bude grafická služba vyhotovená do 7 pracovných dní.
Úpravy nad rámec sú spoplatnené sadzbou 20€/hod.

REDIZAJN LOGA

Tento cenník je platný od 22.08.2023
140 ,00
Logo bude odovzdané vo vektorových súboroch AI, EPS, PDF.
Po prijatí úhrady zálohy, bude grafická služba vyhotovená do 3 pracovných dní.
Úpravy nad rámec sú spoplatnené sadzbou 20€/hod.
 • telefonickým rozhovorom 
 • online hovorom 
 • prostredníctvom e-mailu
 • osobným stretnutím 

Na základe všetkých informácií, ktoré ste nám poskytli, pošleme cenovú ponuku za vytvorenie grafickej služby. Ak túto cenovú ponuku akceptujete, uhradíte zálohovu faktúru vo výške 50% z cenovej ponuky. Bez úhrady zálohy nie je možné začať pracovať na grafických službách.

Po uhradení zálohovej platby nám pošlete všetky podklady potrebné k návrhu grafickej služby, vrátane finálnych textov, grafík a fotiek, ktoré budeme potrebovať k návrhu. Prosíme o dôkladné prečítanie textov a všetkých informácií, ktoré nám posielate. Ak budete chcieť zmeniť text po vypracovaní grafickej služby, bude sa to počítať ako 1 kolo úprav. 

Na základe všetkých podkladov, ktoré máme, začíname navrhovať grafickú službu. Doba trvania návrhu až po finálnu realizáciu je v rozsahu cca. od 7 – 20 pracovných dní, záleží od grafickej služby o ktorú máte záujem a od jej náročnosti. V cenníku Romy Creative Studio si viete pozrieť cenu grafických služieb podľa odpracovaných dní . 

Návrh grafickej služby Vám bude zaslaný na prípadné pripomienky. Tu môžete navrhnúť aj potencionálné zmeny. Po zapracovaní všetkých zmien vytvoríme finálnu podobu. Ak s konečnou grafikou budete súhlasiť, poprosíme Vás o úhradu doplatku z ceny. Po celkovej úhrade ceny Vám plagát zašleme vo vysokom rozlíšení, v dohodnutých formátoch a rozmeroch.

Budeme potrebovať všetky informácie týkajúce sa grafiky. Hlavne obsah, teda texty, logá, fotky, grafické prvky a iné informácie. Prosíme o dôkladnú kontrolu týchto materiálov. Ak nám zašlete podklady na grafiku a my grafickú službu vytvoríme, úprava textov a obsahu bude považovaná za 1 kolo úprav. Každú úpravu musíme zapracovať a skontrolovať. Čím viac je textových úprav počas tvorby, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť chýb a omylov. Z toho dôvodu vás žiadame, aby ste boli dôkladný pri posielaní podkladov.

1 kolo úprav je proces, kedy nám vy pošlete pripomienky a my tieto pripomienky zapracujeme a znova zašleme grafickú službu na kontrolu. Tento proces sa môže opakovať maximálne 2 krát. Úpravy nad rámec budeme účtovať sadzbou 20€ na hodinu. 

Akákoľvek propagačná grafika (plagáty,letáky,vizitky atď.) je možná dodatočne upraviť. Tieto dodatočné úpravy vám budú účtované sadzbou 20 € za hodinu.

ROMY
creative studio

Kontakt

Firemné údaje

Konateľ: Roman Šarközi

Sledujte nás

© 2023 Romy Creative studio